Průběh transplantace

Po osobní konzultaci specialisty s pacientem, předoperačním vyšetření a provedení dalších potřebných úkonů předcházejících samotnému zákroku nastal „den D“. Celý zákrok se provádí v lehké lokální anestezii. Kromě několika okamžiků při aplikaci anestetika tedy pacient necítí žádnou bolest. Co přesně následuje, si můžete přečíst v následujícím popisu tří základních fází metody GHO-FM.

 

Tři kroky při obnovování vlasové pokrývky metodou GHO-FM

Odběrové místo u metody FUE
První fáze

V první fázi se jednotlivé štěpy jeden po druhém odebírají speciálně vyvinutou jehlou o průměru 0,6‒0,65 mm z odběrové části v zátylku. Tato fáze zákroku je obvykle nejdelší, trvá od jedné do tří hodin v závislosti na počtu štěpů. Snažíme se během ní odebrat jen ty nejkvalitnější štěpy, aby byla šance na jejich přežití a uchycení v novém prostředí co možná nejvyšší. Štěpy jsou ukládány do živného roztoku, v němž zůstávají až do jejich sázení do příjmové oblasti. Více informací o první fázi

Příjmová oblast u metody FUE
Druhá fáze

V druhé fázi dochází k přípravě lůžek, tedy otvorů pro nově implantované vlasové štěpy. Celé dírkování v závislosti na počtu štěpů obvykle trvá 20 až 30 minut. Implantační otvory jsou stejného průměru jako odběrová jehla, což znamená, že štěpy kopírují tvar a rozměr dírek, do kterých jsou implantovány. Díky tomu dokonale zapadají do připravených otvorů. To má zcela zásadní dopad na hojení a výsledný estetický efekt. Více informací o druhé fázi

Výsledek po dokončení u metody FUE
Třetí fáze

Během závěrečná třetí fáze probíhá implantace odebraných štěpů do připravených lůžek. Štěpy se vkládají do připravených otvorů postupně jeden po druhém. Manipulace s nimi je přitom extrémně náročná  musí se chytat za konečky, aby se minimalizovalo trauma tkáně. Navíc se při sázení musí dodržet jejich správný sklon kvůli docílení přirozenému směru růstu nových vlasů. Po ukončení vkládání štěpů se vše zkontroluje a vyfotografuje. Posledním krokem je aplikace roztoku plazmy a aminokyselin, který slouží k urychlení regenerace příjmové oblasti. Více informací o třetí fázi

 

Doba hojení je zhruba 4 až 7 dní. Abychom předešli všem možným pooperačním komplikacím, dostává od nás klient podrobné instrukce, co před a po zákroku smí a nesmí dělat. Po zákroku se stačí vyvarovat fyzické námaze a vystavování nadměrnému slunci a horku. Již po týdnu pacient může vyvíjet veškeré pracovní a sociální aktivity. Po dvou týdnech může začít bez omezení sportovat. Pooperační kontroly nejsou nezbytně nutné, nicméně jsme rádi, když naši práci můžeme společně zhodnotit po jednom, třech a šesti měsících.

Podobný průběh a pravidla má i transplantace obočí a řas.