Przeszczep włosów

Po osobistej lub emailowej konsultacji pacjenta ze specjalistą, badaniu przedzabiegowym i przeprowadzeniu innych niezbędnych czynności poprzedzających sam zabieg, nadchodzi wreszcie wielki dzień.   

Przeszczep włosów GHO-FM odbywa się w trzech etapach                                

  • W pierwszym etapie zaczynamy pobierać poszczególne wszczepy za pomocą mikrowiertarki z igłą o średnicy 0,60 - 0,65 mm.  
  • W drugim etapie Rozpoczynamy etap przygotowania łożysk - otworów dla nowo zaimplantowanych wszczepów włosów. Otwory do implantacji mają identyczną średnicę jak igła do pobierania, a co za tym idzie, wszczepy dokładnie naśladują kształt i rozmiary otworów, do których zostają zaimplantowane.
  • W trzecim etapie wszczepy wkładane są w przygotowane otwory pojedyńczo, jeden po drugim.

 

 

Obrázek   ObrázekObrázek

 

Aby uniknąć ewentualnych powikłań, klient otrzymuje od nas przed procedurą szczegółowe instrukcje, jak przed i po leczeniu, przynajmniejprzez pierwsze dwa tygodnie, robić lub nie. Kliencistale zgodne z naszymi zaleceniami, a my możemytylko kontatovat dumni, że w całym naszym działemoperacji nie miał pooperacyjnych infekcji!