Case Studies

Pan Krzystof (*1958)

Pan Krzystof jest aktywnym przedsiębiorcą.Na utratę włosów cierpi od 16 lat.Inne metody z góry wykluczył, obawiając się blizn.