Pan Jerzy

Pan Jerzy cierpi od lat 20 na zakola oraz nietypowe „wyszczerbienie“ w centrum linii włosów.Zabieg miał na celu złagodzenie zakoli i usunięcie „wyszczerbienia”.Przewidywana liczba wszczepów: 650. Jednak pan Jiří finansowo mógł sobie pozwolić tylko na ok. 500. W końcu stanęło na kompromisowych 580 wszczepach.