FAQ

1 Na czym polega metoda GHO-FM?
2 Jakie są główne zalety metody GHO-FM?
3 Czy metoda GHO-FM daje lepsze wyniki od przeszczepu klasycznego?
4 Ostatnio pojawiła się informacja o dostępności nowej metody przeszczepu za pomocą automatycznego urządzenia do pobierania i wsadzania wszczepów. Czy chodzi o metodę podobną do GHO-FM?
5 Czy zabieg jest bolesny?
6 Jak gęste będą moje nowe włosy?
7 Co wszystko mogę robić z moimi nowymi włosami?
8 Jak długo potrwa, zanim zobaczę wyniki?
9 Jak długo trwa zabieg?
10 Czy koszt zabiegu może pokryć moja ubezpieczalnia zdrowotna?
11 Czy wykonanie przeszczepu włosów metodą GHO-FM jest ograniczone wiekiem?
12 Ile wszczepów lub zabiegów będzie potrzebnych w moim przypadku?
13 Czy nowe, przeszczepione włosy po jakimś czasie nie wypadają? Czy przetrwają przynajmniej przez 20 lat?
14 Ile przeszczepów należy przeprowadzić, żeby usunąć zakola?
15 Czy konieczne są badania przedzabiegowe?
16 Czy możliwe jest zapewnienie noclegu w klinice lub jej okolicy oraz ewentualnego przewozu?
17 Jakie gwarancje na piśmie daje klinika za wykonaną pracę?
18 Czy możliwy jest przeszczep włosów także z innych części ciała niż głowa?
19 Czy możliwy jest przeszczep włosów także w inne miejsce niż na głowę?
20 Czy możliwe jest powtórzenie zabiegu? Po jakim czasie?
21 Czy możliwy jest przeszczep u kobiet?
22 Czy możliwy jest przeszczep brwi?

 

1 Na czym polega metoda GHO-FM?

W przypadku metody GHO-FM pobranie wszczepów zawierających jeden do trzech mieszków włosowych odbywa się z minimalnym uszkodzeniem obszaru dawczego, dla każdego wszczepu z osobna, za pomocą specjalnej wiertarki podobnej do wiertarki stomatologicznej, ze specjalną mikroigłą o średnicy 0,60 lub 0,65 mm. W przypadku większości wyjętych mieszków nieznaczna ich część pozostaje w pierwotnym obszarze dawczym. Średnica igły jest bowiem zazwyczaj mniejsza od całościowej średnicy jednostki folikularnej zawierającej po kilka mieszków (cebulek). W tak pozostawionej części mogą znajdować się tzw. komórki zarodkowe mieszka włosowego. W ten sposób zwiększa się szansa na częściową regenerację całości jednostki folikularnej lub jej części. W literaturze angielskojęzycznej nazywane jest to "regrowth of the recipient site". W ten sposób udaje nam się zachować większą część obszaru dawczego do ponownego wykorzystania, a miejsce pobrania nawet po kilku pobraniach wygląda w miarę estetycznie. Ponieważ jednostki folikularne są pod względem kształtu i wielkości całkowicie naturalne, wszczepy nie tracą żadnej ze swych naturalnych właściwości.

2 Jakie są główne zalety metody GHO-FM?

Metoda GHO-FM ma kilka zalet.Pod względem estetycznym metoda GHO-FM nie powoduje powstania żadnej widocznej blizny w miejscu pobrania, w przeciwieństwie do klasycznej metody strip. Jeżeli w miejscu pobrania osiągnięty zostanie określony stopień regeneracji, bardziej prawdopodobna staje się możliwość przeszczepu w przyszłości. Niewątpliwą zaletą metody jest krótki okres rekonwalescencji po zabiegu. Dzięki zastosowaniu igły o średnicy 0,60 lub 0,65 mm obszar dawczy goi się w ciągu 2 do 4 dni, a obszar wszczepu w ciągu tygodnia po zabiegu. Całkowite zamknięcie otworów w miejscu pobrania ma miejsce już w osiem godzin po pobraniu.

3 Czy metoda GHO-FM daje lepsze wyniki od przeszczepu klasycznego?

Dzięki technice pobierania oraz przygotowania łożysk do osadzenia włosów metodą GHO-FM możliwe jest osiągnięcie bardziej naturalnego wyniku, zarówno w obszarze biorczym, jak i dawczym. Powodem tego jest, że zarówno do pobrania jednostek folikularnych, jak i do przygotowania łożysk dla nowych włosów stosuje się igłę o identycznej średnicy. W ten sposób całość także po zagojeniu wygląda bardzo naturalnie, ponieważ wszczepy są dokładnie dopasowane do przygotowanych otworów.

O ile zabieg przeprowadzony zosta nie w ośrodku z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, również przeszczep starszego typu może dać zadowalające wyniki. Główny lekarz PANACEA HAIR CLINIC, Dr Peter Hajduk, także początkowo, w roku 1996 w USA, stosował metodę strip. Zabiegi wykonywał aż do roku 2003, na ponad 2 000 pacjentów.

4 Ostatnio pojawiła się informacja o dostępności nowej metody przeszczepu za pomocą automatycznego urządzenia do pobierania i wsadzania wszczepów. Czy chodzi o metodę podobną do GHO-FM?

Metoda ta w żadnym wypadku nie jest nowa. Podobne próby podejmowane są już od ponad dziesięciu lat, a urządzenie stosujące tego typu technikę dostępne jest na rynku od mniej więcej lat pięciu. Jego producenci kilkakrotnie kontaktowali się również z naszym zespołem w PANACEA HAIR CLINIC, próbując zachęcić do jego kupna. Po rozważeniu wszystkich argumentów za i przeciw oraz po omówieniu sprawy ze specjalistami z zagranicy posiadającymi wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu przeszczepów włosów doszliśmy do wniosku, że dla klienta będącego końcowym użytkownikiem owej technologii nie tylko nie przedstawia ona żadnego nowum, lecz także nie wnosi niczego pozytywnego. Co najwyżej skraca ona czas spędzony na sali operacyjnej o kilkadziesiąt minut. Jak łatwo się przekonać, żaden z wiodących ośrodków na świecie techniki tej nie stosuje. Powodem tego jest fakt, iż zarówno podczas wyboru wszczepów, jak i decyzji co do miejsca ich osadzenia delikatna ręka ludzka, oko i mózg pozostają niezastąpione. We wszczepianiu oraz określeniu prawidłowego nachylenia, kąta i kierunku nic nie jest w stanie zastąpić koordynacji rąk. Żadna maszyna tego nie umie. Poza tym istnieją znacznie szersze możliwości pracy ze wszczepem w ramach systemu. Jednak głównym powodem jest naszym zdaniem rozmiar igły stosowanej do pobrania wszczepów. W podanym urządzeniu jest ona prawie dwa razy większa w porównaniu z igłą stosowaną na przykład w naszej PANACEA HAIR CLINIC. To właśnie rozmiar igły jest czynnikiem najbardziej wpływającym na regenerację miejsca pobrania. Operacja ta na zawsze zmieni wygląd klienta, a jej koszty wynoszą kilkadziesiąt tysięcy koron - dlatego też w opinii zespołu PANACEA HAIR CLINIC kwestia, czy klient spędzi na sali operacyjnej 4 czy 5 godzin, jest nieistotna i niedorzeczna. Gdyby technologia ta rzeczywiście stanowiła "złoty standard“, jak nieświadomym laikom próbują wmówić niektóre ośrodki, dawno już byłaby oferowana przez ośrodki i specjalistów takich jak Bosley Medical, DHI, Moser, GHO, Cole, Jones, Shapiro, Rassman, Kolasinski, Farjo, Cooley, Haber i inne światowej sławy kliniki. Tak jednak nie jest - urządzenia wystawiane są na forach światowych, brak jednak wykładów pokazujących wyniki czy przedstawiających kliniki lub przynajmniej należą one do rzadkości. Klient powinien mieć zawsze możliwość wyboru, jednak decyzję należy podjąć spokojnie i z namysłem, pamiętając o tym, że zabieg zmieni nasze życie.

5 Czy zabieg jest bolesny?

Podczas samego pobierania, wykonywania otworów (łożysk) dla wszczepów czy implantacji samych wszczepów klient niczego nie czuje. Wprowadzenie miejscowego znieczulenia w tkankę podskórną w obszarze dawczym i w miejscu implantacji może na kilka minut (3‒5 min.) wywołać nieprzyjemne uczucie. W celu złagodzenia dyskomfortu miejsce to ochładzamy oraz nanosimy specjalny krem znieczulający, stosowany na przykład podczas zabiegów laserem na skórze.¨Pomimo iż w większości przypadków klienci również po zabiegu nie odczuwają żadnego bólu, przed opuszczeniem kliniki zaopatrujemy ich na wszelki wypadek w środki przeciwbólowe.

6 Jak gęste będą moje nowe włosy?

Gęstość osiągalna jest podczas jednego zabiegu zależy od dwóch czynników. Ilości wszczepów, jaką możemy pobrać, oraz wielkości miejsca, w które dana ilość wszczepów zostanie zaimplantowana. Im większy obszar z daną liczbą wszczepów, tym mniejsza gęstość. Teoretycznie wszczepy można osadzić w odległości nawet 1,3 mm. W praktyce możliwe jest zwykle osiągnięcie gęstości 40 wszczepów na 1 cm2. Nie chodzi o włosy, lecz o wszczepy. Jeden wszczep zawiera bowiem więcej niż jeden mieszek włosowy. Dlatego też podana liczba na 1cm2 z powodzeniem wystarcza dla osiągnięcia estetycznie zadowalającego wyniku. Razem z klientami często rozwiązujemy dylemat: zdecydować się na gęstsze owłosienie czy pokryć większą powierzchnię. Zazwyczaj decydujemy się na kompromis umożliwiający względne zaspokojenie oczekiwań klienta. Następnie możliwe jest bowiem zagęszczenie włosów poprzez wykonanie dodatkowych zabiegów.

7 Co wszystko mogę robić z moimi nowymi włosami?

Przez pierwsze dwa tygodnie po operacji należy unikać podrażnień mechanicznych, chemicznych oraz słonecznych. Po tym czasie można z nowymi włosami robić wszystko ‒ obcinać, golić, myć. Farbowanie włosów zalecamy nie wcześniej niż po upływie 4‒6 tygodni. Z nowymi włosami możesz robić, na co masz ochotę, pamiętaj jednak, że należą one do ciebie i wyłącznie od ciebie zależy ich wzrost i jakość w przyszłości.

8 Jak długo potrwa, zanim zobaczę wyniki?

Wyrastanie nowych włosów może rozpocząć się bezpośrednio po osadzeniu, jest to jednak stan przejściowy. Później następuje okres, w którym możliwe jest poluzowanie się starego, pierwotnego włosa w mieszku włosowym (cebulce) i wypadnięcie wszczepu. W ten sposób klient po upływie dwóch miesięcy może mieć wrażenie, że wszystko stracone, zabieg się nie udał. Tak jednak nie jest, gdyż proces ten jest normalnym zjawiskiem biologicznym. Po upływie trzech miesięcy po zabiegu zaczynają pojawiać się pierwsze nowe, stałe włosy. Ostateczny wynik widoczny jest w granicach 10. do 12. miesiąca po zabiegu, w szczególnych przypadkach nawet później. Jest to najzupełniej normalne, ponieważ każdy mieszek włosowy ma swój własny cykl.

9 Jak długo trwa zabieg?

Metoda GHO-FM jest stosunkowo wymagająca zarówno pod względem czasu, jak i pracy. Naturalne jednostki folikularne są pobierane i wszczepiane pojedyńczo. Zabieg wykonuje zespół operacyjny składający się z 2‒3 doświadczonych specjalistów. Całość zabiegu może trwać od 3 do 6 godzin, w zależności od liczby wkłuwanych wszczepów. Zabieg przeprowadzany jest pod miejscowym znieczuleniem i w razie potrzeby można go w każdej chwili przerwać. W połowie zabiegu, po pobraniu, następuje zawsze mniej więcej 25 minutowa przerwa, by zarówno klient, jak i zespół operacyjny mogli odpocząć. Po przeprowadzeniu zabiegu klient przez kilkadziesiąt minut pozostaje jeszcze w pokoju pacjentów, aby można było upewnić się, że wszystko przebiega prawidłowo. Dopiero potem może on opuścić klinikę.

10 Czy koszt zabiegu może pokryć moja ubezpieczalnia zdrowotna?

Niestety, o ile nam wiadomo, żadna ubezpieczalnia w kraju nie pokrywa kosztów przeszczepu włosów. Dotyczy to także przypadków utraty włosów w wyniku obrażenia. W przypadku przeszczepu włosów w następstwie leczenia onkologicznego pokrycie kosztów zależy od opinii konkretnego lekarza opiniującego danej ubezpieczalni. Nasze dotychczasowe doświadczenia są jednak negatywne. Jedną z możliwości pokrycia kosztów zabiegu jest system Home Credit, który w przeszłości współpracował z naszą kliniką. Jednak również w tym przypadku uzyskanie kredytu jest stosunkowo skomplikowane, jest on obarczony limitem finansowym (50 000 CZK), trzeba oczywiście także liczyć się z kilkuprocentowym podwyższeniem końcowej kwoty.

11 Czy wykonanie przeszczepu włosów metodą GHO-FM jest ograniczone wiekiem?

Nie. Decydują możliwości zdrowotne pacjenta. Naszą metodę można ze względu na jej łagodność polecić w każdym wieku. Wykonaliśmy już przeszczep u kilku osób poniżej lat 18. Powodem były jednak w wszystkich przypadkach względy zdrowotne, w większości następstwa leczenia onkologicznego. Nasz do tej pory najstarszy pacjent miał w czasie zabiegu 75 lat. Warunkiem przeprowadzenia przeszczepu jest możliwość leżenia podczas pobierania wszczepów, przez 1 do 3 godzin, na brzuchu lub boku.

12 Ile wszczepów lub zabiegów będzie potrzebnych w moim przypadku?

Liczba wszczepów lub zabiegów jest indywidualna ‒ w zależności od przypadku. Zależy ona od wielkości powierzchni, jakości włosów, ich zabarwienia i struktury oraz od jakości skóry. W przypadku małej powierzchni lub średnio dużych zakoli wystarcza nawet jeden zabieg, w przypadku większych powierzchni lub jeżeli zależy nam na jak największej gęstości, może okazać się, że po pewnym czasie konieczne będzie powtórzenie zabiegu, najwcześniej po upływie pół roku. W przypadku większej liczby wszczepów możliwe jest jednak powtarzanie zabiegu nawet przez kilka dni pod rząd, o ile wszczepy osadzane są w różnych obszarach. W ten sposób w ciągu 2‒3 dni możliwe jest osadzenie ponad 3 000 wszczepów. Z dobrej jakości obszaru dawczego po upływie jednego roku możliwe jest nawet kilkakrotne pobranie.

13 Czy nowe, przeszczepione włosy po jakimś czasie nie wypadają? Czy przetrwają przynajmniej przez 20 lat?

Włosy do implantacji pobierane są z tzw. obszarów genetycznie bezpiecznych. Dlatego nawet po 20 latach nie wypadają i rosną przez resztę życia. Włosy te mają najwyższą jakość i wytrzymałość. Jakość i wytrzymałość włosów sprawdzamy w naszej klinice w badaniu trychologicznym, które przejść powinien każdy, kto zamierza poddać się przeszczepowi własnych włosów lub się nad nim zastanawia. Dysponujemy przeszkoloną specjalistką, doktor dermatolog, wykonującą ok. 35-minutowe badanie. Wyniki przesyłane są następnie drogą elektroniczną i oceniane podczas wizyty z udziałem pacjenta.

14 Ile przeszczepów należy przeprowadzić, żeby usunąć zakola?

Przeszczepy w okolice zakoli przedstawiają mniej więcej 30 % zabiegów. Przeciętna liczba wszczepów waha się od 300 do 800, w zależności od wielkości zakoli, koloru włosów, ich struktury czy rodzaju fryzury. Zwykle wystarcza jeden zabieg, po upływie jednego lub więcej lat wykonujemy niekiedy zagęszczanie. Dotyczy to głównie ewentualnego ubytku włosów pierwotnych, z którym należy się liczyć.

15 Czy konieczne są badania przedzabiegowe?

Tak, mimo że zabieg przeprowadzany jest pod miejscowym znieczuleniem, zgodnie z prawem konieczne jest przeprowadzenie tzw. wewnętrznego badania przedzabiegowego. Jego celem jest wykrycie stanów, które mogłyby stanowić zagrożenie w czasie zabiegu czy późniejszej rekonwalescencji, przede wszystkim jednak mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu klienta (alergia, choroby ukryte, zwiększona skłonność do krwawienia, niewydolność serca i inne). Samo badanie, na które składa się EKG oraz pobranie moczu i krwi, możemy zapewnić w naszej klinice. Klient zapłaci za nie około 800 koron. Badanie przedzabiegowe można przeprowadzić także u swojego lekarza pierwszego kontaktu.

16 Czy możliwe jest zapewnienie noclegu w klinice lub jej okolicy oraz ewentualnego przewozu?

Codziennie dysponujemy w klinice co najmniej trzema pokojami hotelowymi dla pacjentów. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by pacjentom spoza Pragi zarezerwować pokój na noc po zabiegu. Pokoje standardowo wyposażone są w prysznic i toaletę oraz TV z anteną satelitarną. Cena włącznie ze śniadaniem wynosi 1 300 CZK/noc. Osobom wolącym nocleg w klasycznym hotelu możemy ich kilka polecić w kategorii ***, w rozsądnej cenie, w promieniu 500 m od kliniki. Zapewnimy również przewóz pacjenta po Pradze lub na lotnisko samochodem z naszym kierowcą.

17 Jakie gwarancje na piśmie daje klinika za wykonaną pracę?

Przed zabiegiem podpisujemy z klientem umowę zabiegu. Określa ona zobowiązania kliniki wobec klienta, przede wszystkim zobowiązanie do przeprowadzenia określonych czynności oraz odpowiedzialność za nie. W praktyce oznacza to, że w razie jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowanego błędem kliniki lub w razie nieprawidłowego wzrostu włosów klinika zobowiązuje się do naprawy tego stanu w postaci dodatkowej nieodpłatnej operacji lub zwrotu kosztów w uzgodnionej wysokości.

18 Czy możliwy jest przeszczep włosów także z innych części ciała niż głowa?

Tak, w naszej klinice stosujemy technikę tzw. "bodyhair transplantation", czyli bardzo łagodniego pobierania jednostek folikularnych włosów. Ponieważ technika ta nie pozostawia żadnych blizn, możemy spokojnie pobierać włosy z klatki piersiowej, brzucha, nóg czy nawet z policzków. Bodyhair Transplantation stosujemy przede wszystkim w przeszczepach brwi, zarostu oraz w przypadkach, gdy obszar dawczy na głowie, czy to przypadkowo, czy w następstwie poprzednich przeszczepów (najczęściej starszą metodą strip lub metodą pobierania dużą igłą), nie wykazuje wystarczająco dobrej jakości. Ze względu na duże wymagania zabiegu oraz mniejszą gęstość włosów na ciele technika ta dopuszcza pobranie mniejszej ilości wszczepów niż na głowie. Maksymalna liczna wszczepów pobranych podczas jednej sesji wynosi 500.

19 Czy możliwy jest przeszczep włosów także w inne miejsce niż na głowę?

Tak, przeszczep możliwy jest w każde miejsce, w którym poprzednio rosły włosy, na przykład zarost, brwi, rzęsy, owłosienie na rękach, klatce piersiowej, włosy łonowe czy okolice bokobród.

20 Czy możliwe jest powtórzenie zabiegu? Po jakim czasie?

Metoda GHO-FM posiada tę zaletę, że jeden obszar dawczy można wykorzystać kilkakrotnie, bez powstawania blizny.Możliwe jest także rozdzielenie zabiegu na kilka etapów, nie ryzykując powstania blizn po kilkukrotnej ingerencji, jak miało to miejsce w przypadku starszych metod przeszczepów. Rozdzielenie zabiegu na etapy przeprowadzamy stosownie do możliwości finansowych klienta. O ile wszczepy wprowadzane są w inną część głowy, powtórzenie zabiegu możliwe jest nawet następnego dnia, tj. na przykład w pierwszym dniu zakola, w drugim dniu kółko na czubku głowy lub ciemię. W przypadku tej samej części zalecamy co najmniej sześciomiesięczną przerwę, idealnie roczną, aby umożliwić wzrost włosów i regenerację obszaru dawczego.

21 Czy możliwy jest przeszczep u kobiet?

Tak, przeszczepy u kobiet wykonujemy od wielu lat. Wskazania są podobne jak u męzczyzn, jakkolwiek u kobiet włosy wypadają według innego wzorca graficznego. Powodem wypadania włosów u kobiet są najczęściej poważne zaburzenia przemiany materii (tarczyca, nadnercza itp.). Procent kobiet, które przychodzą do nas na konsultacje, a następnie poddają się przeszczepowi, każdego roku zwiększa się, w roku 2010 wynosił on mniej więcej 22 % konsultacji oraz 13 % zabiegów.

22 Czy możliwy jest przeszczep brwi?

Tak, nasza metoda GHO-FM doskonale nadaje się do przeszczepu lub rekonstrukcji brwi. Możliwe jest to głównie dlatego, że technika pobierania wszczepów nie pozostawia żadnych blizn, a pobranie możliwe jest w jakiejkolwiek owłosionej części ciała, nie tylko na głowie. W ten sposób możliwe jest pozyskanie włosów, które stanowić będą bardzo wierną imitację brwi. Najczęściej pobieramy włosy z owłosionej części głowy, ponieważ tam osiągnąć można najlepszego pokrycia. Wiemy także, że wynik wyglądać będzie bardzo naturalnie ze względu na kształt wszczepu. Wykonywaliśmy przeszczepy brwi po oparzeniach, wypadkach samochodowych oraz w przypadkach chorobliwego wyrywania brwi. Przeszczep jednej strony zawiera zwykle od 100 do 200 wszczepów. Wykonać można go w ciągu jednej czy kilku sesji, w zależności od możliwości klienta. Strategię określa się zawsze podczas osobistej konsultacji z lekarzem wykonującym zabieg. Zabieg trwa od dwóch do trzech godzin, w zależności od liczby implantowanych wszczepów.