Časté otázky

1 Čo je podstatou metódy GHO-FM?
2 Aké sú hlavné výhody GHO-FM metódy?
3 Dosahuje GHO-FM metóda lepšie výsledky než klasická transplantácia?
4 Je zákrok bolestivý?
5 Ako husté budú moje nové vlasy?
6 Čo všetko môžem robiť so svojími novými vlasmi?
7 Ako dlho potrvá než uvidím výsledky?
8 Ako dlho zákrok trvá?
9 Môže zákrok hradit zdravotná poisťovňa?
10 Je prevedenie transplantácie vlasov metódou GHO-FM vekovo obmedzené?
11 Koľko štepov alebo zákrokov budem potrebovať?
12 Nevypadajú za čas transplantované vlasy? Vydržia aspoň 20 rokov?
13 Koľko transplantácií je nutné previesť pre odstránenie kútov?
14 Sú nutné predoperačné vyšetrenia?
15 Je možné zabezpečiť ubytovanie na klinike alebo v jej okolí a prípadný transport?
16 Aké písomné záruky dávate na vašu prácu?
17 Je možné transplantovať vlasy (chĺpky) i z iných časti tela než len z hlavy?
18 Je možné transplantovať vlasy alebo chĺpky i na iné miesto než do kštice?
19 Je možné zákrok opakovať? Za ako dlho?
20 Je možná transplantácia u žien?
21 Je možná transplantácia obočia?

 

1 Čo je podstatou metódy GHO-FM?

GHO-FM metódy sú štepy obsahujúce jeden až tri vlasové folikuly vyberané s minimálnym poškodením darcovskej oblasti po jednom špeciálnou mikrovŕtačkou podobajúcej sa tej zubárskej s mikroihlou o priemere 0,60 alebo 0,65 mm. U prevažnej väčšiny vybraných folikulov zostáva ich malá časť v pôvodnej darcovskej oblasti. Priemer ihly je totiž spravidla menší než priemer celej folikulárnej jednotky, ktorá obsahuje niekoľko folikulov (cibuliek). V tejto ponechanej časti sa môžu nachádzať tzv. zárodočné buňky vlasového folikulu. Zvyšuje se tak šanca, že môže dôjsť k čiastočnej regenerácii celej folikulárnej jednotky alebo jej časti. V anglickej literatúre sa tomu hovorí "regrowth of the recipient site". Darí sa nám týmto zachovávať väčšiu časť darcovského miesta k ďalšiemu použitiu. Darcovské miesto potom vyzerá i po niekoľkých odberoch esteticky veľmi prijateľne. Pretože sa jedná o prírodné vlasové folikulárne jednotky, a to tvarom i veľkosťou, neztrácajú štepy nič na svojej prirodzenosti.

2 Aké sú hlavné výhody GHO-FM metódy?

Hojení dárcovského místaMetóda GHO-FM má hneď niekoľko výhod. Z estetického hľadiska v porovnaní s klasickou strip metódou GHO-FM nevytvára v darcovském mieste žiadnu znateľnú jazvu. Pri dosiahnutiu istého percenta obnovy darcovského miesta sa zvyšuje pravdepodobnosť možnej budúcej transplantácie. Nezpochybniteľnou výhodou tejto metódy je časovo nenáročná pooperačná rekonvalescencia. Vďaka použiitiu ihly o priemere 0,60 alebo 0,65 mm se darcovská oblasť zhojí za 2 až 4 dni, transplantovaná potom do týždňa po zákroku. Otvory v darcovskej oblasti sa dokonce úplne uzavrú už osem hodín po odbere.

3 Dosahuje GHO-FM metóda lepšie výsledky než klasická transplantácia?

Technika odberu a príprava lôžok pre osadzenie vlasov u GHO-FM metódy umožňuje dosiahnuť prirodzenejšieho efektu ako v oblasti príjmovej, tak i darcovskej. To všetko preto, že na odber vlasových folikulárnych jednotiek i na prípravu lôžok pre nové vlasy se používa ihla s rovnakým priemerom. Týmto sa dosiahne veľmi prirodzený vzhľad i po zhojení, protože štepy presne zapadajú do pripravených otvorov. Pokiaľ je zákrok prevádzaný v zariadení, ktoré má dlhoročnú tradíciu a prax, je možné kvalitných výsledkov dosiahnuť i starším typom transplantácie. So stripovou metódou začínal v USA v roku 1996 taktiež vedúci lekár PANACEA HAIR CLINIC Dr. Peter Hajduk. Previedol ich na viac ako 2 000 pacientoch až do roku 2003.

4 Je zákrok bolestivý?

U samotného odberu, prípravy otvorov (lôžok) pre štepy či u implantáce samotných štepov klient necíti vôbec nič. Niekoľko minút (3‒5 min.) nepríjemností môže klientovi vyvolať aplikácia lokálnej anestézie do podkožia v darcovskej oblasti alebo v mieste implantáce. Tieto nepríjemnosti sa snažíme zmierniť zachladením daného miesta a aplikáciou špeciálneho znecitlivujucého krému, ktorý sa používa napríklad pri použití laseru na koži. I cez to všetko, že ani po zákroku klienti väčšinou nepociťujú žiadne bolesti, ich pre istotu vybavujeme pri odchode z kliniky liekmi proti bolesti.

5 Ako husté budú moje nové vlasy?

ObrázekHustota, která môže byť dosiahnutá počas jedného zákroku, ovplyvňujú dva faktory. Počet štepov, ktorý môžeme odobrať, ale i veľkosť místa, kam budeme daný počet štepov implantovať. Čím väčšia oblasť s daným počtom štepov, tým menšia hustota. Teoreticky môžeme štepy k sebe priblížiť až na 1,3 mm. Prakticky je bežné dosiahnutie hustoty 40 štepov na 1 cm2. Hovoríme o štepoch, nie o vlasoch. Jeden štep totiž obsahuje viac než jeden vlasový folikul. Preto zvolený počet na plochu 1cm2 bohato stačí k uspokojivému estetickému výsledku. Často riešime s klientmi dilema, či zvoliť hustejší porast alebo obsiahnuť väčšiu plochu. Zpravidla zvolíme kompromis, priblížime sa tak k maximálnej spokojnosti klienta, pretože vlasy je možné ďalej následnými zákrokmi zahusťovať.

6 Čo všetko môžem robiť so svojími novými vlasmi?

Prvých 14 dní po operácii sa musíte vyvarovať mechanického, chemického i solárneho dráždenia. Po uplynutí tejto doby si môžete s novými vlasy robiť, čo chcete ‒ strihať, holit, umývať. Farbiť vlasy doporučujeme až po 4‒6 týždňoch. Ako s novými vlasy naložíte je vaša vec, ale pamätajte, že sú to vaše vlasy a že ich budúci rast a kvalitu máte vo svojich rukách.

7 Ako dlho potrvá než uvidím výsledky?

Vlasy den po zákrokuNové vlasy začnú rásť ihneď po osadení, ničmenej, je to prechodná záležitosť. Potom príde obdobie, kedy folikul (cibuľka) môže uvolniť starý pôvodný vlas a štepy môžu vypadnúť. Takže po dvoch mesiacoch máva klient pocit, že je všetko ztratené a operácia se nepodarila. Nie je to tak, je to len normálny biologický proces. Po troch mesiacoch od zákroku sa začnú objavovať prvé už trvale nové vlasy. Konečný efekt môžeme pozorovať okolo 10. až 12. mesiaca od zákroku, výnimočne i neskôr. Je to úplne normálne, protože každý folikul má svoj vlastný cyklus.

8 Ako dlho zákrok trvá?

GHO-FM metóda je časovo i pracovne relatívne náročná. Naturálne folikulárne jednotky sa odoberajú a transplantujú po jednom. Na zákroku se poddieľa operačný tým 2‒3 skúsených špecialistov. Celá procedura môže trvať 3 až 6 hodín, a to v závislosti na počte vsadených štepov. Zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení a je možné ho dľa potreby kedykoľvek prerušiť. Na konci prvej časti ‒ po odbere, je vždy asi 25 minutová pauza na občerstvenie klienta i operačného týmu. Po skončení zákroku klient zotrvá ešte niekoľko desiatok minút na pacientskej izbe, aby bola istota, že je všetko v poriadku. Až po uplynutí tejto doby môže byť klient z kliniky prepustený.

9 Môže zákrok hradit zdravotná poisťovňa?

Bohužiaľ, podľa našich informácii transplantáciu vlasov nehradí u nás žiadna zdravotná poisťovňa. Dokonca ani v prípade straty vlasov v dôsledku poranenia. V prípade transplantácie vlasov v dôsledku onkologickej liečby je jej úhrada vždy na posúdení konkrétneho revízneho lekára danej poisťovni. Naše doterajšie skúsenosti sú však negatívne. Jednou z variant úhrady za zákrok je splátkový systém Home Credit, ktorý v minulosti s našou klinikou spolupracoval. I tu je však celkom zložitý systém, ako sa k pôžičke dostať. Systém má svoje finančné limity (50 000 Kč) a samozrejme je potreba počítať s niekoľko percentným navýšením konečnej sumy.

10 Je prevedenie transplantácie vlasov metódou GHO-FM vekovo obmedzené?

Nie je. Rozhoduje zdravotná dispozícia pacienta. Vzhľadom k šetrnosti je naša metóda vhodná pre všetky vekové skupiny. Transplantovali sme niekoľko osôb mladších 18 let. Vždy to však bolo zo zdravotných dôvodov, u väčšiny prípadov v dôsledku onkologickej liečby. Nášmu zatiaľ nejstaršiemu pacientovi bolo v dobe zákroku 75 rokov. Podmienkou transplantácie je schopnosť ležat 1 až 3 hodiny na bruchu alebo na boku pri odbere štepov.

11 Koľko štepov alebo zákrokov budem potrebovať?

Počet štepov alebo zákrokov je individuálny ‒ prípad od prípadu. Závisí to od veľkosti plochy, kvality vlasov, ich farby, štruktúry, kvality kože. Na malé plochy alebo na stredne veľké kúty postačí i jeden zákrok. Na väčšie plochy alebo pri dôraze na čo najvyššiu hustotu je možné, že bude potrebné zákrok po nejakom čase, minimálne po pol roku, zopakovať. Pri väčších počtoch štepov je však možné zákrok opakovať i niekoľko dní po sebe, pokiaľ sa vsadia do rôznych plôch. V priebehu 2‒3 dní je tak možné posadiť viac než 3 000 štepov. Z kvalitnej darcovskej plochy je možné odoberať po intervale jedného roku i niekoľkokrát.

12 Nevypadajú za čas transplantované vlasy? Vydržia aspoň 20 rokov?

Vlasy k implantácii sa odoberajú z tzv. geneticky bezpečnej oblasti. Preto ani po 20 rokoch nevypadnú a rastú po zbytok života. Sú to tie najkvalitnejšie a nejtrvanlivejšie vlasy. Na našej klinike overujeme kvalitu a trvanlivosť vlasov trichologickým vyšetřením, ktoré by mal absolvovať každý, kdo chce podstúpiť alebo uvažuje o transplantácii vlastných vlasov. Máme vyškolenú špecialistku-dermatoložku, ktorá vyšetrenia trvajúce cca 35 minut prevádza. Výsledky sa potom zasielajú elektronicky a hodnotia sa na osobnej kontrole.

13 Koľko transplantácií je nutné previesť pre odstránenie kútov?

Kouty předKouty poImplantácie do kútov tvoria asi 30 % zákrokov. Priemerne sa počet štepov pohybuje od 300 do 800 v závislosti na veľkosti kútov, na farbe vlasov, ich štrukture, type účesu. Obvykle sa to dá zvládnuť v jednom zákroku, niekedy po roku alebo viacej dohusťujeme. Hlavne, pokiaľ by došlo k úbytku pôvodných vlasov, s čímž je nutné počítať.

14 Sú nutné predoperačné vyšetrenia?

Áno, i keď je výkon prevádzaný v lokálnej anestézii, je podľa platnej legislatívy nutné previesť tzv. interné predoperačné vyšetrenie. To slúži k zisteniu stavu, ktoré by mohli ohroziť priebeh zákroku, následnú rekonvalescenciu, ale predovšetkým zdravie a život klienta (alergie, skryté onemocnenia, zvýšená krvácavosť, srdečná slabosť a dalšie). Samotné vyšetřenie, ktoré sa skladá z EKG, odberu moče a krvi, sme schopní zabezpečiť u nás na klinike. Klient za neho zaplatí zhruba 800 korún. Predoperačné vyšetrenie si môže zaistiť klient tiež u svojho praktického lekára.

15 Je možné zabezpečiť ubytovanie na klinike alebo v jej okolí a prípadný transport?

ObrázekObrázekDenne máme na klinike k dispozíci minimálne tri pacientske izby hotelového typu. Nie je ted a problém mimopražským pacientom na noc po zákroku izbu rezervovať. Izby sú štandardne vybavené sprchou a toaletou, TV a satelitom. Cena s raňajkami je 1 300 Kč/noc. Pokiaľ niekto preferuje ubytovanie v klasickom hoteli, môžeme ich niekoľko v kategórii *** za veľmi rozumných cenových podmienok doporučit (v dosahu 500 m od kliniky). Transport pacienta po Prahe alebo na letisko zabezpečíme vozidlom s vlastným šoférom.

16 Aké písomné záruky dávate na vašu prácu?

S klientom je pred zákrokem spísaná zmluva o výkone. Táto zmluva špecifikuje záväzky kliniky voči klientovi, predovšetkým za určité úkony a k odpovednosti za nich. V praxi to znamená, že klinika se zaväzuje v prípade akéhokoľvek poškodenia zavineného jej chybou alebo v prípade nedobrého rastu vlasov k náprave stavu, a to následnou bezplatnou operáciou či vrátením peňažných prostriedkov v dohodnutej výške.

17 Je možné transplantovať vlasy (chĺpky) i z iných časti tela než len z hlavy?

Hrudník po odběruÁno, naša klinika prevádza techniku tzv."bodyhair transplantation”, čo je veľmi jemný odber vlasových folikulárnych jednotiek. Technika nezanechává žiadné jazvy, takže bez obavy môžeme odoberať z hrudníka, brucha, nôh či dokonce i z tváre. Bodyhair Transplantion využíváme predovšetkým u transplantácii obočia, fúzov a partií, kde darcovské miesto na hlave nie je vinou okolností alebo po predchádzajúcich transplantáciách (obvykle staršou stripovou metódou alebo metódou odberu veľkými priebojníkmi) dostatočne kvalitné. Vzhľadom k náročnosti zákroku a menšej hustote chĺpkov na tele sa touto technikou dá pri jednom výkone odobrať menší počet štepov ako z hlavy. Maximálny počet odobraných štepov je 500 pri jednom sedení.

18 Je možné transplantovať vlasy alebo chĺpky i na iné miesto než do kštice?

Vousy poÁno, je možné ich transplantovať všade tam, kde predtým rástli, napríklad ako fúzy, obočie, riasy, telové ochĺpenie na rukách, hrudníku, pubické ochlupenie a v oblasti pačesov.

19 Je možné zákrok opakovať? Za ako dlho?

Výhodou metódy GHO-FM je, že je možné do tej istej darcovskej plochy zasiahnuť niekoľkokrát bez toho, aby tam vznikla akákoľvek jazva. Zákrok je možné tiež rozdeliť na niekoľko etáp bez rizika jaziev vzniklých z niekoľkých zásahov (ako by tomu bolo u starších metód transplantácie). K rozdeleniu zákroku na etapy pristupujeme v náväznosti na finančné možnosti klienta. Zákrok sa môže zopakovať i na druhý den, pokiaľ sa sadí do dalšej časti skalpu, t.j. napríklad jeden deň kúty, druhý den kolečko alebo temeno. Pokiaľ by išlo o rovnakú časť, potom doporučujeme minimálne šesťmesačný, ideálne ročný odstup. Predovšetkým z hľadiska rastu vlasov a regenerácie darcovskej oblasti.

20 Je možná transplantácia u žien?

Áno, transplantácie u žien prevádzame niekoľko rokov. Indikácie sú podobné ako u mužov, ničmenej ženám vlasy padajú v inom grafickom obraze. Väčšinou je dôvodom vypadávanie vlasov u žien vážne metabolické onemocnenia (štítná žľaza, nadľadvinky apod.). Percento žien, ktoré k nám prichádzajú na konzultáciu a následnú transplantáciu každý rok rastie ‒ v roku 2010 to bolo okolo 22% konzultácii a 13% zákrokov. Ženy sú veľmi disciplinované klientky a väčšinou sú výrazne spokojnejšie s výsledkom zákroku.

Žena dohuštění Žena kouty před Žena dohuštění po Žena kouty po

 

21 Je možná transplantácia obočia?

Áno, naša metóda GHO-FM je pre transplantáciu alebo rekonštrukciu obočia veľmi vhodná. Je to hlavne preto, že technika odberu štepov je taká, že nevzniká žiadna jazva. Je možné odoberať akékoľvek ovlasené časti tela, nielen vlasy hlavy. Týmto sa dajú získať čo najvernejšie vlasy (chĺpky), aby imitovali obočie. Väčšinou odoberáme zo zavlasenej časti hlavy, pretože tam sa dosiahne najlepšieho pokrytia. Zároveň vieme, že výsledný efekt bude vzhľadom k tvaru štepu veľmi prirodzený. Obočie sme transplantovali po popáleninách, autonehodách a po jeho chronickom vytrhávaní. Obvykle sa implantuje na jednu stranu od 100 do 200 štepov. V súlade s možnosťami klienta je to možné zvládnuť v jednom, ale i niekoľkých sedeniach. Stratégia sa vždy určí pri osobnej konzultácii s operatérom. Zákrok trvá dve až tri hodiny, to v závislosti na počte implantovaných štepov.