Metóda GHO-FM, trvalé a bezbolestné riešenie bez jaziev

Metóda GHO-FM bola do praxe uvedená v roku 2003 v Holandsku.Je v súčasnosti jednou z najprogresívnejších metód transplantácie vlasov vhodných pre mužov aj ženy. V priebehu ďalších rokov ju so svojím tímom ju zdokonalil a ďalej zjemnil MUDr. Peter Hajduk.

Transplantácia vlasov metódou GHO-FM je zvlášť vhodná pri tvorbe "kútov", pri ustupujúce prednej vlasovej línii, riednúcom temeni a riednutí vlasov u žien. Úspešné liečenie je možné aj na miestach, ktoré sú úplne bez vlasov, ako sú napríklad jazvy (strata vlasov v dôsledku nehody, radiácia, chemoterapia, popálenín, ťahová alopécia alebo po predchádzajúcich transplantáciách používajúcich tzv. stripovú metódu).

Metóda GHO-FM je pre pacienta v porovnaní s ostatnými  omnoho šetrnejšia. Nepoužíva sa skalpel, koža sa nereže a nezošívá. Používajú sa len mikroihly s priemerom 0,60 a 0,65 mm.

Po jemnom znecitlivení kože sa jednotlivé štepy jeden po druhom bezbolestne odoberajú špeciálne vyvinutou ihlou z odberovej oblasti v zátylku alebo po stranách nad ušami. V druhej časti procedúry sa vsadia (implantujú) do otvorov v oblasti príjmovej. Otvory majú rovnaký priemer ako odberové ihly, takže štepy presne sedia v koži.

Metóda GHO-FM ponúka viac než len prenos vlasov. V skutočnosti možno hovoriť o čiastočnej multiplikácii vlasových folikulov. Na rozdiel od všetkých doterajších metód totiž nevyberú z darcovského miesta vlasové folikuly úplne. Malá časť z vybranej folikulárnej jednotky zostáva v pôvodnej darcovskej oblasti a je veľká, až 60 - 70% šanca, že v pôvodnom mieste vyrastie nový folikul.

 

Metóda GHO-FM versus Stripová metóda
U starších, tzv. stripových metód je nutné vyrezať skalpelom z odberového miesta pruh, resp. niekoľko pruhov kože. Následne sa musia rozrezať na malé kúsky (štepy), ktoré sa prenášajú do transplantovanej oblasti. Prvná časť procedúry nesie so sebou predovšetkým tieto nevýhody:
  • jazva v odberovom mieste, ktorá zostáva na hlave po celý zbytok života 

Môže bolieť i dlho po zákroku, i keď je po zákroku pekne zošitá, vplyvom ťahu kože sa väčšinou po čase roztiahne a je vidieť viacej. Vplyvom preneseného ťahu na čelnú krajinu sa môže dozadu posunúť i predná vlasová línia.

  • zbytočná redukcia (zmenšovanie) potencionálnej odberovej plochy 

    Presný počet štepov vo vyrezanej oblasti je nemožné presne odhadnúť, tj. len ťažko sa vie dopredu, koľko štepov sa odoberie. U metódy FUE (GHO-FM) sa to vzhľadom k technike odberu vie presne.

  • Môže dochádzať (v závislosti na skúsenostiach špecialistu, ktorý odoberá pruh kože skalpelom a následne ho delí na štepy) k zhmoždeniu tkáne, tým k zníženiu kvality štepov, k predĺženej expozícii (vystaveniu) štepu suchému okoliu (mimo živný roztok). Tým sa môže skrátiť životnosť štepu.

 

Zrovnávacia tabuľka

 

 

Porovnávame

 

 

Staršie metódy

 

 

 

 

 

Metóda GHO-FM

 

Vybratie štepu z odberovej oblasti

V odberovej časti (väčšinou zátylok) sa vyreže prúžok kože

rôznej veľkosti (až 3 x 17 cm)

 

Koža v zátylku sa musí zošiť, vzniká trvalá jazva

Z odberovej oblasti odoberáme každý štep jednotlivo špeciálnou ihlou o priemere 0,60-0,65 mm

 

 

Miniotvory nie je nutné nijako zošívať, zhoja sa samé v priebehu 2-4 dní bez jazvy

 

Znecitlivenie

kože

Lokálna, injekčne

Lokálna, chladom a špeciálnym mezoaplikátorom mikroinjekčne

Príprava vpichov

v transplantovanej

oblasti

Laserom (dnes sa už

používa zriedka)

Skalpelom priečne alebo pozdĺžne na osu hlavy

 

Môže mať za následok vznik mikrojaziev

Mikroihlou o veľkosti 0,60-0,65 mm, rovnakou ako u odberu, tým je zaručené presné uloženie štepu v otvore a presné zhojenie

 

 

Absolútne bez vzniku jaziev pri použití ihly 0,65 mm a menšej

Vsadenie štepov

Vzhľadom k použitým nástrojom a geometrickému tvaru štepov nemusia tieto presne zapadnúť do vykonaných otvorov

 

Hojenie trvá cca 8 dní

Otoky čela sú časté

Vzhľadom k rovnakým nástrojom použitým pri odbere i príprave otvorov pre štepy, tieto dokonale zapadajú do pripravených mikrootvorov

 

 

 

Hojenie trvá 5-6 dní, otoky sú výnimočné

Bolesť po zákroku

Bolesť v oblasti odberu (jazva) môže pretrvávať i niekoľko mesiacov, vo výnimočných prípadoch i roky

Žiadne bolesti v transplantovanej oblasti, druhý den po zákroku je možný v oblasti odberu pocit slabého pálenia a svrbenia, pretože tam dorastajú vlasy, od cca 6. do 14. dňa po operácii žiadne alebo len minimálne bolesti

Výsledný stav transplantovanej oblasti

Štepy nemusia zapadať presne do vykonaných otvorov (hranol do zárezu), môže z toho rezultovať nerovnosť pokožky

Koža je po zhojení úplne hladká, štepy postupne vytvárajú porast prirodzeného vzhľadu.

Nástup konečného efektu je pozvoľný a môže trvať 6 až 12 mesiacov.

Výsledný stav odberovej oblasti

Jazva po zbytok života. Môže byť úzka a „pekná“, ale môže sa aj roztiahnuť a bolieť

Vybratie štepu po ihle 0,60 mm je po zhojení prakticky neviditeľné, časť folikulov môže opäť tvoriť vlasy z miest vybraných folikulárnych jednotiek (v mieste bola ponechaná časť zárodočnej štruktúry)

Počet možných prenesených štepov za deň (FU- folikulárnych jednotiek)

Pracoviská, ktoré tieto metódy prevádzajú tvrdia až 2 600 vlasov za deň

Našu metódu pri vhodnom darcovskom mieste (dobrá hustota a kvalita vlasov) až 1 300 štepov za deň

 

1- poznámka

  1. poznámka: Metóda GHO-FM umožňuje opakovanú procedúru ihneď na druhý den, takže je možné napríklad v priebehu 3 dní implantovať i 3 900 štepov (nie vlasov!!!!). Toto je možné u staších metód len teoreticky, prakticky už nie. To by muselo nastať ďalšie vyrezanie tkáne, ktoré vzhľadom k predchádzajúcemu rezu je už veľmi ťažko zrealizovateľné.