Prvá fáza transplantácie – odber štepov

Obvykle zákrok plánujeme od ranných hodín, ideálne je dostaviť sa ráno na 8. hodinu. V priestoroch recepcie sa vybavia organizačné a finančné záležitosti. Po ich vyriadení je klient sprevádzaný sestrou z ambulantnej časti kliniky na jednu z pacientských jednoposteľových izieb, ktorá je rezervovaná pre klienta po celý zbytok dňa.Takto je zabezpečená čo najväčšia diskrétnosť priebehu zákroku. V prípade potreby sa ešte na pacientskej izbe tesne pred zákrokom finalizuje stratégia zákroku (kde, koľko, ako apod.). Následne je u neho prevedená členmi operačného týmu dezinfekcia pokožky hlavy (vlasov) a sú mu podané lieky v rámci premedikácie (antibiotika, tab. proti bolesti, proti alergii, proti nadmernému krvácaniu i na celkové ukľudnenie pacienta).

Po dalších asi 10 - 15 minutách sa klient premiestni do priľahlého operačného sálku. Tam se najskôr vyznačí darcovské miesto, ktoré sa ostrihá nakrátko, aby z neho bolo možné oboberať mikroihlou jednotlivé štepy. Klient se položí na operačné lôžko na brucho, do čo najkomfortnejšej polohy. Pomaly začneme aplikovať do podkožia znecitlivenie pomocou mikroinjekcií a chladivého spreja. Táto část trvá približne 5 - 6 minút.

Po nástupe účinku znecitlivenia začneme s odberom jednotlivých štepov pomocou mikrovŕtačky, s ihlou o priemere 0,60 - 0,65 mm. Táto fáza zákroku je spravidla najdlhšia, trvá 1 - 3 hodiny, v závislosti od počtu štepov. Je veľmi náročná na presnú až hodinársku prácu v plnom sústredení. Snažíme se odobrať len tie najkvalitnejšie štepy, aby bola šanca na ich prežitie a uchytenie sa v novom prostredí čo možno nejvyššia. Procedúra sa dá kedykoľvek prerušit, môžete sa dľa potreby napiť, odpočinúť si, či dôjsť na toaletu .

Po ukončení odberu predom dohovoreného počtu štepov odcházate na pacientskú izbu, kde dostanete „odmenu“ za svoj statočný postoj (či skôr poľah) vo forme bagetky a čaju či ovocia. 20 - 30 minutová pauzička iste príde po dlhšom ležaní na bruchu každému vhod.