O nás

PANACEA HAIR CLINIC

Metóda GHO-FM bola do praxe uvedená v roku 2003 v Holandsku. Je v súčasnosti jednou z najprogresívnejších metód transplantácie vlasov vhodných pre mužov aj ženy. V priebehu ďalších rokov ju so svojím tímom ju zdokonalil a ďalej zjemnil MUDr. Peter Hajduk.

Môžeme se pochváliť vysoko špecializovaným tímom odborníkov, ktorý absolvoval dlhohodobý tréning v Holandsku alebo v našom výukovom centre v Prahe. Všetci prešli certifikáciou u MUDr. Petra Hajduka a sú plne kvalifikovaní aplikovať presnú a neobyčajne pracovne náročnu metódu GHO - FM. Naše pracovisko vyškolilo lekárov v Rusku, Gruzínsku a Egypte, ktorí tak môžu ďalej pomáhať šíriť túto metódu. PANACEA HAIR CLINIC spĺňa normy EÚ v oblasti zabezpečenia pacienta i samotného procesu transplantácie.

 

 

 

Naši špecialisti

MUDr. Peter Hajduk, vedúci lekár PANACEA HAIR CLINIC

ObrázekAbsolvoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové v obore všeobecnej medicíny. Je atestovaným chirurgom a ortopédom. Od polovice 90. rokov sa zaoberá predovšetkým transplantáciou vlasového porastu. S touto disciplínou začínal v roku 1996 na Galagher Medical Institute vo Philadelphii, kde si osvojil metódu Zonal Grafting. Participoval na vývoji tzv. follicular graftingu. V roku 2003 začal ako prvý v Českej republike i na Slovensku praktikovať metódu FUE, konkrétne metódu FUE - FM, ktorá významne posúva hranice možností autotransplantácie. Je držiteľom licencie Českej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej komory. Členem Svetovej asociácie anti-aging medicíny (WOSIAM), International Transplantological Society, Americkej asociácie estetickej chirurgie (AACS) a čestným členom Jordánskej kráľovskej dermatologickej spoločnosti. Spoluzakladal Európsku asociáciu anti-aging medicíny (ESAAM), Českú a slovenskú spoločnosť anti-aging medicíny (CSAAM) a International Society Of Lipolysis Therapy, združujúcu lekárov zaoberajúcich sa využitím tukovej tkáne v estetickej medicíne. Pravidelne prednáša v Jordánsku, Francúzsku, Poľsku, Gruzínsku, Japonsku a na Slovensku. Je autorom 15 prednášok na medzinárodných kongresoch.

 

Mgr. Slávka Hajduková
špecialistka kontervatívnej liečby

Mgr. Slávka Hajduková

Absolvovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbéty v Bratislave. Je jedným zo zakladajúcich členov operačného tímu PANACEA HAIR CLINIC, v ktorom funguje nepretržite od roku 2004. Okrem vlasovej transplantácie sa dlhodobo zaoberá konzervatívnou liečbou vypadávania vlasov, najmä u žien. Na liečbu pacientov hľadí komplexne. Do terapie zahŕňa stravu, nastolenie hormonálnej rovnováhy, i celkovú energetickú bilanciu organizmu, napríklad pomocou Bachovej kvetovej terapie. 

MUDr. Emílie Junková
akupunkturistka a dematologička

MUDr. Emílie Junková

MUDr. Emílie Junková vyštudovala Fakultu všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity v Prahe. Získala atestáciu 1. stupňa v obore dermatovenerológie a licenciu s oprávnením II. stupňa odbornej spôsobilosti k vykonávaniu akupunktúry vo všetkých indikáciách. 20 rokov pôsobila v Ústave lékárskej kozmetiky Praha, kde od roku 1980 zavádzala akupunktúru do štandartných liečebných postupov. Ďalších 20 rokov viedla svoju súkromnú prax v Prahe 4. Na jar 2013 sa stala súčasťou PANACEA HAIR CLINIC týmu, v ktorom sa špecializuje predovšetkým sa liečbu alopécie pomocou akupunktúry. Pôsobivé výsledky svojej práce prezentovala na niekoľkých konferenciách s medzinárodnou účasťou. Je členkou Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, Českej lekárskej akupunkturistickej spoločnosti a Českej dermatovenerologickej spoločnosti.

 


 

 

Ďalej sa o vás starajú

Bc. Gabriela Šimková Andrea Čižmárová
Erika Kohoutová, 
DiS.
Bc. Gabriela
Šimková
Andrea Čižmárová, DiS.

 

Management

Obrázek     Obrázek     Obrázek
Tereza Niesytová

PR manager

Sylvie Wenzlová

Pokladňa

Bc. Eliška Šálová

Office Manager, Recepcia

 

Technický úsek

   Obrázek  
Ing. Jaroslav
Fliegl