Metoda GHO-FM, trvalé a bezbolestné řešení

Fáze metody gho-fm

Odběr štěpů u metody FUE

odběr štěpů z dárcovské oblasti

Dírkování u metody FUE

dírkování příjmové oblasti

Sázení štěpů u metody FUE

sázení štěpů do dírek

Metoda GHO-FM, označovaná též zkratkou FUE (Follicular Unit Extraction), byla do praxe uvedena v roce 2003 v Nizozemí. V současnosti je jednou z nejprogresivnějších metod transplantace vlasů vhodných jak pro muže, tak pro ženy. MUDr. Peter Hajduk společně se svým týmem tuto metodu dlouhodobě zdokonaluje, a činí ji tak stále šetrnější a efektivnější.

Transplantace vlasů metodou GHO-FM je zvláště vhodná při tvorbě „koutů“, ustupující přední vlasové linii, řídnoucím temeni a řídnutí vlasů u žen. Úspěšné léčení je možné i na místech, která jsou zcela bez vlasů, jako jsou například jizvy (ztráta vlasů v důsledku nehody, radiace, chemoterapie, popálenin, tahové alopecie nebo po předchozích transplantacích používajících zastaralou stripovou metodu).

Metoda GHO-FM je v porovnání s ostatními metodami pro pacienta nesrovnatelně šetrnější. Nepoužívá se skalpel, kůže se neřeže ani nesešívá. Používají se jen mikrojehly o průměru 0,6 a 0,65 mm.

Jednotlivé štepy se po lokálním znecitlivění jeden po druhém bezbolestně vyjmou malou, speciálně vyvinutou jehlou z odběrové oblasti v zátylku nebo po stranách nad ušima. Následně se vytvoří otvory pro usazení štěpů v příjmové oblasti a na závěr dojde k implantaci odebraných štěpů. Otvory přitom mají stejný průměr jako odběrové jehly, takže štěpy přesně sedí v kůži.

Metoda GHO-FM nabízí více než jen přenos vlasu. Ve skutečnosti lze mluvit o částečné multiplikaci vlasových folikulů. Na rozdíl od všech dosavadních metod totiž nevyberou z dárcovského místa vlasové folikuly úplně. Malá část vyjmuté folikulární jednotky zůstává v původní dárcovské oblasti, přičemž je 60‒70% šance, že v původním místě vyroste nový vlasový folikul.

 

Metoda GHO-FM versus stripová metoda

U starších, tzv. stripových, metod je nutné skalpelem vyříznout z odběrového místa pruh (nebo několik pruhů) kůže, který se následně rozřeže na malé kousky (štěpy). Ty se poté musí přenést do transplantované oblasti. Především první část této procedury se sebou nese zásadní nevýhody:

  • jizva v odběrovém místě, která zůstává na hlavě po celý zbytek života, může bolet i dlouho po zákroku. Vlivem tahu kůže se většinou jizva po čase roztáhne, a je tedy ještě více vidět. Vlivem přeneseného tahu na čelní krajinu se pak může dozadu posunout i přední vlasová linie.

  • zbytečná redukce (zmenšování) potenciální odběrové plochy. Přesný počet štěpů ve vyříznuté oblasti nelze opravdu přesně odhadnout, tj. dopředu se jen těžko ví, kolik štěpů se odebere. U metody GHO-FM se to vzhledem k technice odběru ví zcela přesně.

  • v závislosti na zkušenosti specialisty, který odebírá pruh kůže skalpelem a následně jej dělí na štěpy, může docházet ke zhmoždění tkáně, čímž se sníží kvalita štěpů. Prodloužené vystavení štěpů suchému okolí mimo speciální živný roztok snižuje životnost štěpů.

 

Srovnávací tabulka

 

Porovnáváme

Stripová metoda

Metoda GHO-FM

Vyjmutí štěpů z odběrové oblasti

Z odběrové oblasti, většinou ze zátylku, se vyřízne proužek kůže o různé velikosti (až 3×17 cm).


Kůže v zátylku se musí sešít, vzniká trvalá jizva.

Štěpy z odběrové oblasti jsou odebrány po jednom speciální jehlou o průměru 0,6–0,65 mm.


Mikrootvory není nutné nijak sešívat, zhojí se samy v průběhu 3–4 dnů bez jizvy.

Znecitlivění kůže

Lokální – injekčně.

Lokální – chladem a mikroinjekčně speciálním mesoaplikátorem.

Příprava vpichů v transplantované oblasti

Laserem – dnes se užívá jen málo.


Skalpelem příčně nebo podélně na osu hlavy – může mít za následek vznik mikrojizev.

Mikrojehlou o velikosti 0,6–0,65 mm, stejnou jako u odběru – tím je zaručeno přesné uložení štěpu v otvoru a přesné zhojení.


Absolutně bez vzniku jizev.

Vsazení štěpů

Vzhledem k použitým nástrojům a geometrickému tvaru štěpů nemusí štěpy přesně zapadnout do provedených otvorů.


Ranky se zhojí do 7 dnů, otoky jsou časté.

Jelikož je použito stejných nástrojů při odběru i přípravě otvorů pro štěpy, štěpy dokonale zapadají do připravených mikrootvorů.

 
Hojení trvá do 5–6 dnů, otoky jsou výjimečné.

Bolest po zákroku

Bolest v oblasti odběru (jizvě) může přetrvávat řádově několik měsíců, ojediněle i roky.

Druhý den po zákroku nejsou v transplantované oblasti žádné bolesti, v oblasti odběru pocit slabého pálení a svědění v důsledku dorůstajících vlasů od cca 6 do 14 dne po operaci, žádné velké bolesti.

Výsledný stav transplantované oblasti

Štěpy nemusí zapadat přesně do provedených otvorů, což může vyústit v nerovnost pokožky.

Kůže je po zhojení zcela hladká, štěpy postupně vytvářejí porost přirozeného vzhledu.


Nástup konečného efektu je pozvolný, může trvat 6 až 12 měsíců.

Výsledný stav odběrové oblasti

Jizva po zbytek života, může být tenká a „pěkná“, ale může se i roztáhnout a bolet.

Stopy po vyjmutí štěpů nejsou po zhojení prakticky patrné. Jelikož byla v oblasti odběru ponechána část zárodečné struktury folikulárních jednotek, dorůstají některé folikuly z vyjmutých míst.

Počet možných přenesených štěpů za den

Pracoviště, která tyto metody provádějí, deklarují až do 2 500 za den.

Naší metodou při vhodném dárcovském místě (dobrá hustota a kvalita vlasů) až 1 300 za den.*

 

* Metoda GHO-FM umožňuje opakovat proceduru ihned druhý den. V průběhu tří dnů tak lze například implantovat až 3 900 štěpů, nikoliv vlasů. U starších metod je toto možné pouze teoreticky. Prakticky už nikoliv. Muselo by totiž dojít k dalšímu vyříznutí tkáně, a to vzhledem k předchozímu zákroku je již velice obtížné.