Průběh transplantace

Třetí fáze: sázení štěpů

Závěrečné fázi transplantace již nepředchází žádné injekční umrtvování ‒ díky stále působící anestezii aplikované před dírkováním lze plynule navázat sázením štěpů. Ty jsou jednotlivě vkládány do připravených dírek. Tato část zákroku je obvykle rychlejší než odběr štěpů v první fázi.

Po ukončení vkládání štěpů se vše zkontroluje a na příjmovou oblast se aplikuje námi vyvinutý roztok plazmy a aminokyselin pro urychlení regenerace. Pacient je následně odveden na pokoj, aby si odpočinul.

Naši klienti jsou často překvapeni, že jim oblast se štěpy nijak nepřekrýváme. Žádné krytí však není třeba. Naopak doporučujeme nechat hlavu bez jakékoli pokrývky alespoň 24 hodin od ukončení transplantace. Maximálně povolujeme volně nasadit tvrdou čepici s kšiltem. V žádném případě ne vlněnou nebo přilnavou pokrývku hlavy ‒ ty by mohly štěpy vytáhnout nebo vyvolat drobné krvácení. Podrobné informace pacient obdrží v pooperačních pokynech. Společně s pokyny dostane i recept na antibiotika ve formě masti a tablet, která je nutné po následujících pět dnů užívat, aby se předešlo možné infekci z vnějšího prostředí.

Pokud se pacient cítí dobře, může se již 15 minut po ukončení zákroku pomalu převléknout a v doprovodu recepční si vyzvednout auto v garáži a odjet, případně se nechat dopravit naším řidičem, kam bude v rámci Prahy potřebovat. Stejně tak se ale může rozhodnout zůstat do dalšího dne. Stačí se jen domluvit s naší recepcí na rezervaci pacientského pokoje.

Druhý den po transplantaci je vhodné absolvovat ošetření příjmové oblasti biostimulačním laserem, který výrazně urychluje hojení a brání vzniku zánětu.

 

Šipka zpět