Časté dotazy

1 Co je podstatou metody GHO-FM?
2 Jaké jsou hlavní výhody GHO-FM metody?
3 Dosahuje GHO-FM metoda lepších výsledků než klasická transplantace?
4 V poslední době se objevily informace, že je k dispozici nová metoda transplantace
za pomocí automatického zařízení na odběr a sázení štěpů. Je to metoda srovnatelná s GHO-FM?
5 Je zákrok bolestivý?
6 Jak husté budou moje nové vlasy?
7 Co všechno mohu dělat se svými novými vlasy?
8 Jak dlouho potrvá, než uvidím výsledky?
9 Jak dlouho zákrok trvá?
10 Může zákrok hradit zdravotní pojišťovna?
11 Je provedení transplantace vlasů metodou GHO-FM věkově omezeno?
12 Kolik štěpů nebo zákroků budu potřebovat?
13 Nevypadají za čas transplantované vlasy? Vydrží alespoň 20 let?
14 Kolik transplantací je nutné provést pro odstranění koutů?
15 Jsou nutná předoperační vyšetření?
16 Je možné zabezpečit ubytování na klinice nebo v jejím okolí a případný transport?
17 Jaké písemné záruky dáváte na svou práci?
18 Je možné transplantovat vlasy (chloupky) i z jiných částí těla než jen z hlavy?
19 Je možné transplantovat vlasy nebo chloupky i jinam než do kštice?
20 Lze zákrok zopakovat? Za jak dlouho?
21 Je možná transplantace u žen?
22 Je možná transplantace obočí?

 

1 Co je podstatou metody GHO-FM?

U metody GHO-FM jsou štepy obsahující jeden až tři vlasové folikuly (cibulky) vybírány po jednom s minimálním poškozením dárcovské oblasti speciální vrtačkou podobající se té zubařské s mikrojehlou o průměru 0,60 nebo 0,65 mm. U naprosté většiny vybraných folikulů zůstává jejich malá část v původní dárcovské oblasti. Průměr jehly je totiž většinou menší než průměr celé folikulární jednotky, která obsahuje několik folikulů. V této ponechané části se mohou nacházet zárodečné buňky vlasového folikulu. Zvyšuje se tak šance, že může dojít k částečné regeneraci celé folikulární jednotky nebo její části. V anglicky psané literatuře se tomu říká „regrowth of the recipient site“. Daří se nám tímto zachovávat větší část dárcovského místa k dalšímu použití. Dárcovské místo tak vypadá i po několika odběrech esteticky velmi přijatelně. Protože se jedná o přírodní vlasové folikulární jednotky, a to tvarem i velikostí, neztrácejí štěpy nic na své přirozenosti.

2 Jaké jsou hlavní výhody GHO-FM metody?

Hojení dárcovského místaMetoda GHO-FM má hned několik výhod. Z estetického hlediska ve srovnání s klasickou strip metodou GHO-FM nevytváří v dárcovském místě žádnou znatelnou jizvu. Při dosažení jistého procenta obnovy dárcovského místa se zvyšuje pravděpodobnost možné budoucí transplantace. Nezpochybnitelnou výhodou této metody je časově nenáročná pooperační rekonvalescence. Díky použití jehly o průměru 0,60 nebo 0,65 mm se dárcovská oblast zhojí za 2 až 4 dny, transplantovaná pak do týdne po zákroku. Otvory v dárcovské oblasti se dokonce zcela uzavřou už osm hodin po odběru.

3 Dosahuje GHO-FM metoda lepších výsledků než klasická transplantace?

Technika odběru a přípravy lůžek pro osazení vlasů u GHO-FM metody umožní dosáhnout přirozenějšího efektu jak v oblasti příjmové, tak dárcovské. To všechno proto, že na odběr vlasových folikulárních jednotek i na přípravu lůžek pro nové vlasy se používá jehla stejného průměru. Tím je dosaženo velice přirozeného vzhledu i po zhojení, protože štěpy přesně zapadají do připravených otvorů.

Pokud je zákrok prováděn zařízením, které má dlouholetou tradici a praxi, lze kvalitních výsledků dosáhnout i starším typem transplantace. Se strip metodou začínal v USA v roce 1996 také vedoucí lékař PANACEA HAIR CLINIC MUDr. Peter Hajduk. Na více než 2 000 pacientech ji prováděl až do roku 2003.

4 V poslední době se objevily informace, že je k dispozici nová metoda transplantace za pomocí automatického zařízení na odběr a sázení štěpů. Je to metoda srovnatelná s GHO-FM?

Rozhodně se nejedná o novou metodu. Pokusy o podobná řešení jsou starší více než deseti let. V posledních zhruba pěti letech se trhu objevuje přístroj, kterým se tato technika provozuje. Také my v PANACEA HAIR CLINIC jsme byli jejich výrobci při různých příležitostech osloveni a vyzváni ke koupi. Po zvážení všech pro a proti a po diskuzích se specialisty v zahraničí, kteří provozují transplantace vlasů dlouhá léta, jsme dospěli k názoru, že to pro klienta, jako koncového uživatele celé technologie, nepřinese nejen nic nového, ale ani pozitivního. Možná jen zkrácení času na operačním sále v řádech desítek minut. Sami se můžete přesvědčit o tom, že žádné z předních světových pracovišť tuto techniku neprovozuje. Důvodem je především to, že nic nemůže nahradit jemnou lidskou ruku, oko a mozek při výběru štěpů, odhadu kde ano a kde ne. Nic nenahradí koordinaci rukou při sázení, při nastavení správného sklonu, úhlu a směru. Žádný stroj toto neumí. Nehledě na výrazně vyšší manipulaci se štěpem uvnitř systému. Co ale považujeme za úplně nejdůležitější, je velikost užívané jehly při odběru štěpu. Ta je u daného přístroje téměř dvojnásobná ve srovnání například s jehlou užívanou na naši PANACEA HAIR CLINIC. Právě velikost jehly je faktorem, který má největší vliv na regeneraci dárcovského místa. A hledět při operaci, která stojí desítky tisíc korun a změní vzhled klienta na celý život, jestli na operačním sále stráví 4 nebo 5 hodin, je podle názoru týmu PANACEA HAIR CLINIC zcela nepodstatné a zcestné. Kdyby tato technologie byla opravdu „zlatým standardem“, jak se některá pracoviště pokouší namluvit nic netušícím laikům, pak by je pracoviště a operatéři jako Bosley Medical, DHI, Moser, GHO, Cole, Jones, Shapiro, Rassman, Kolasinski, Farjo, Cooley, Haber a další světové kliniky už dávno ve svém portfoliu měli. Opak je pravdou, na světových fórech se tyto přístroje vystavují, ale přednášek, kde by se ukazovaly výsledky nebo představovaly kliniky, je pramálo, spíše žádná. Je vždycky dobře, když má klient na výběr. Nicméně, vybírat by měl s rozumem a v klidu. S vědomím, že zákrok mu změní život.

5 Je zákrok bolestivý?

U samotného odběru, přípravy otvorů (lůžek) pro štěpy, nebo implantaci samotných štěpů klient necítí vůbec nic. Několikaminutové nepříjemnosti může klientovi vyvolat aplikace lokální anestezie do podkoží v dárcovské oblasti i v místě implantace. Tyto nepříjemnosti se snažíme tlumit zachlazením daného místa a aplikací speciálního znecitlivujícího krému, který se používá například při použití laseru na kůži. I přesto že ani po zákroku klienti většinou nepociťují žádné bolesti, vybavujeme je, pro jistotu, při odchodu z kliniky léky proti bolesti.

6 Jak husté budou moje nové vlasy?

Obrázek Hustotu, která může být dosažena během jednoho zákroku, ovlivňují dva faktory. Počet štěpů, které můžeme odebrat, a velikost místa, kam budeme daný počet štěpů implantovat. Čím větší oblast s daným počtem štěpů, tím menší hustota. Teoreticky můžeme štěpy k sobě přiblížit až na 1,3 mm. Prakticky lze běžně dosáhnout hustotu 40 štěpů na 1 cm2. Mluvíme o štěpech. Nikoliv vlasech. Jeden štěp totiž obsahuje více než jeden vlasový folikul. Proto zvolený počet na plochu 1cm2 bohatě stačí k uspokojivému estetickému výsledku. Často řešíme s klienty dilema, zda zvolit hustější porost nebo postihnout větší plochu. Většinou zvolíme kompromis, přiblížíme se tím k maximální spokojenosti klienta, protože vlasy lze dále, následnými zákroky, dohušťovat.

7 Co všechno mohu dělat se svými novými vlasy?

Prvních 14 dnů po operaci se musíte vyvarovat mechanického, chemického nebo solárního dráždění. Po uplynutí této doby si můžete s novými vlasy dělat, co chcete ‒ stříhat, holit, mýt. Barvit vlasy doporučujeme až po 4‒6 týdnech. Jak s novými vlasy naložíte, je vaše věc, ale pamatujte, že jsou to vaše vlasy a jejich budoucí růst a kvalitu máte ve vlastních rukou.

8 Jak dlouho potrvá, než uvidím výsledky?

Vlasy den po zákrokuNové vlasy začnou růst ihned po osazení, nicméně je to přechodná záležitost. Pak přijde období, kdy folikul (cibulka) může uvolnit starý, původní vlas a štěpy můžou vypadnout. Takže po dvou měsících mívá klient pocit, že je všechno ztraceno, že se to nepovedlo. Není to tak, je to jen normální biologický proces. Po třech měsících od zákroku se začnou objevovat první už trvale nové vlasy. Konečný efekt můžeme pozorovat okolo 10 až 12 měsíce od zákroku, ojediněle i později. Je to zcela normální, protože každý folikul má svůj vlastní cyklus.

9 Jak dlouho zákrok trvá?

GHO-FM metoda je časově i pracovně relativně náročná. Odebírají a transplantují se po jednom naturální folikulární jednotky. Na zákroku se podílí operační tým 2‒3 zkušených specialistů. Celá procedura může trvat 3 až 6 hodin, a to v závislosti na počtu vsazených štěpů. Zákrok probíhá v lokálním znecitlivění a lze ho podle potřeby kdykoliv přerušit. V jeho polovině, po odběru, je vždycky asi 25minutová pauza na občerstvení klienta i operačního týmu. Po skončení zákroku je klient ještě ponechán několik desítek minut na pacientském pokoji, aby byla jistota, že je všechno v pořádku. Pak teprve může být z kliniky propuštěn.

10 Může zákrok hradit zdravotní pojišťovna?

Bohužel, podle našich informací transplantaci vlasů u nás nehradí žádná zdravotní pojišťovna. Dokonce ani v případě ztráty vlasů v důsledku poranění. V případě transplantace vlasů v důsledku onkologické léčby je její úhrada vždy na posouzení konkrétního revizního lékaře dané pojišťovny. Naše dosavadní zkušenosti jsou však negativní.

11 Je provedení transplantace vlasů metodou GHO-FM věkově omezeno?

Není. Rozhoduje zdravotní dispozice pacienta. Vzhledem ke své šetrnosti je naše metoda vhodná pro všechny věkové skupiny. Transplantovali jsme několik osob mladších 18 let. Vždy to však bylo ze zdravotních důvodů, ve většině případů v důsledku onkologické léčby. Našemu zatím nejstaršímu pacientovi bylo v době zákroku 75 let. Podmínkou transplantace je schopnost ležet 1 až 3 hodiny na břiše nebo boku při odběru štěpů.

12 Kolik štěpů nebo zákroků budu potřebovat?

Počet štěpů nebo zákroku je individuální ‒ případ od případu. Závisí to na velikosti plochy, kvalitě vlasů, jejich barvě, struktuře, kvalitě kůže. Na malé plochy, nebo středně velké kouty postačí i jeden zákrok, na větší plochy nebo při důrazu na co nejvyšší hustotu je možné, že bude potřeba zákrok po nějakém čase, minimálně po půl roce, zopakovat. Při větších počtech štěpů však lze zákrok opakovat i několik dnů po sobě, pokud se vsadí do různých ploch. V průběhu 2‒3 dnů tak lze posadit více než 3 000 štěpů. Z kvalitní dárcovské plochy je možné odebírat po intervalu jednoho roku i několikrát.

13 Nevypadají za čas transplantované vlasy? Vydrží alespoň 20 let?

Vlasy k implantaci se odebírají z tzv. geneticky bezpečné oblasti. Proto ani po 20 letech nevypadnou a rostou po zbytek života. Jsou to ty nejkvalitnější a nejtrvanlivější vlasy.

14 Kolik transplantací je nutné provést pro odstranění koutů?

Kouty předKouty poImplantace do koutu tvoří asi 30 % zákroků. Průměrně se počet štěpů pohybuje od 300 do 800 v závislosti na velikosti koutů, barvě vlasu, jejich struktuře, typu účesu. Obvykle se to dá zvládnout v jednom zákroku, někdy po roce nebo více dohušťujeme. Hlavně pokud by došlo k úbytku původních vlasů, s čímž je nutné počítat.

15 Jsou nutná předoperační vyšetření?

Ano, i když je výkon prováděn v lokální anestézii, je podle platných zákonů nutné provést tzv. interní předoperační vyšetření. To slouží ke zjištění stavů, které by mohly ohrozit průběh zákroku, následnou rekonvalescenci, ale především zdraví a život klienta (alergie, skrytá onemocnění, zvýšená krvácivost, srdeční slabosti a další). Samotné vyšetření, které se skládá z EKG, odběru moče a krve, jsme schopni zabezpečit u nás na klinice. Klient za něj zaplatí zhruba 800 Kč. Předoperační vyšetření si lze zajistit také u svého praktického lékaře.

16 Je možné zabezpečit ubytování na klinice nebo v jejím okolí a případný transport?

Denně máme na klinice k dispozici minimálně tři pacientské pokoje hotelové typu. Není tedy problém mimopražským pacientům na noc po zákroku pokoj rezervovat. Pokoje jsou standardně vybaveny sprchou a toaletou, TV a satelitem. Cena se snídaní je 1 300 Kč/noc. Pokud dáváte přednost přespání mimo kliniku, můžeme vám doporučit Hotel VOYAGE, který je vzdálen doslova několik kroků od naší kliniky, takže vám může taktéž nabídnout maximální komfort během využívání našich služeb. Transport pacienta po Praze nebo na letiště zajistíme vozidlem s vlastním řidičem.

17 Jaké písemné záruky dáváte na svou práci?

S klientem je před zákrokem sepsána smlouva o výkonu. Ta specifikuje závazky kliniky vůči klientovi, především za jisté úkony a k odpovědnosti za ně. V praxi to znamená, že klinika se zavazuje v případě jakéhokoliv poškození zaviněného vlastní chybou nebo v případě špatného růstu vlasů k napravení stavu, a to následnou bezplatnou operací nebo vracením peněz v dohodnuté výši.

18 Je možné transplantovat vlasy (chloupky) i z jiných částí těla než jen z hlavy?Hrudník po odběru

Ano, naše klinika provádí techniku tzv. „bodyhair transplantation“, neboli velmi jemný odběr vlasových folikulárních jednotek. Technika nezanechává žádné jizvy, takže bez obav můžeme odebírat chloupky z hrudníku, břicha, nohou či dokonce i z tváří. Bodyhair Transplantion využíváme hlavně u transplantací obočí, vousu a partií, kde dárcovské místo na hlavě není vinou okolností nebo po předchozích transplantacích (obvykle starší stripovou metodou nebo metodou odběru velkými průbojníky) dostatečně kvalitní. Vzhledem k náročnosti zákroku a menší hustotě chloupků na těle se touto technikou dá při jednom výkonu odebrat méně štěpů než z hlavy. Maximální počet odebraných štěpů je 500 při jednom sezení.

19 Je možné transplantovat vlasy nebo chloupky i jinam než do kštice?

Vousy poAno, lze je transplantovat všude tam, kde předtím rostly, například jako vousy, obočí, řasy, tělové ochlupení na rukou, hrudníku, pubické ochlupení a v oblasti pačesů.

20 Lze se zákrok opakovat? Za jak dlouho?

Výhodou metody GHO-FM je, že lze do stejné dárcovské plochy zasáhnout i několikrát, aniž by tam vznikla jakákoliv jizva. Zákrok je možné také rozdělit do několika etap bez rizika jizev vzniklých z několika zásahů, jak by tomu bylo u starších metod transplantace. K rozdělení zákroku na etapy přistupujeme v návaznosti na finanční možnosti klienta. Zákrok se lze zopakovat i na druhý den, pokud se sází do další části skalpu, tj. například jeden den kouty, druhý den kolečko nebo temeno. Pokud by šlo o stejnou část, pak doporučujeme minimálně šestiměsíční, ideálně roční odstup. Především z hlediska růstu vlasů a regenerace dárcovské oblasti.

21 Je možná transplantace u žen?

Ano, transplantace u žen provádíme řadu let. Indikace jsou podobné jako u mužů, nicméně ženám vlasy padají v jiném grafickém obraze. Většinou je důvodem vypadávání vlasů u žen vážné metabolické onemocnění (štítná žláza, nadledvinky apod.). Procento žen, které k nám přichází na konzultaci a následnou transplantaci, každý rok stoupá. V roce 2010 to bylo kolem 22 % konzultací a 13 % zákroků. Ženy jsou velmi disciplinované klientky a většinou jsou výrazně spokojeny s výsledkem zákroku.

Žena dohuštění  Žena kouty před  Žena dohuštění po  Žena kouty po 
22 Je možná transplantace obočí?

Ano, naše metoda GHO-FM je pro transplantaci nebo rekonstrukci obočí velice vhodná. Je to hlavně proto, že technika odběru štěpů je taková, že nevzniká žádná jizva, lze odebírat z jakékoliv ochlupené části těla, nejen z hlavy. Tím se dají získat co nejvěrnější vlasy (chloupky), aby imitovaly obočí. Většinou odebíráme z vlasaté části hlavy, protože tam se dosáhne nejlepšího pokrytí. Zároveň víme, že výsledný efekt bude vzhledem k tvaru štěpu velice přirozený. Obočí jsme transplantovali po popáleninách, autonehodách a chronickém vytrhávání obočí. Obvykle se implantuje na jednu stranu od 100 do 200 štěpů. V souladu s možnostmi klienta to lze zvládnout v jednom i několika sezeních. Strategie se vždy určí při osobní konzultaci s operatérem. Zákrok v závislosti na počtu implantovaných štěpů trvá dvě až tři hodiny. Více o transplantaci obočí.