Tretia fáza transplantácie – implantácia štepov do pripravených lôžok

Ako už bolo zmienené, štepy sú bezprostredne po svojom vybratí vložené do špeciálneho roztoku. Ten je namiešaný tak, aby bola zachovaná čo najvyššia vitalita tkáne (antioxidanty, glukóza, vitamíny a špeciálna aminokyselinová výživa pro folikuly). Dôležitá je i teplota uchovávania odobraných štepov. Nádobky, obsahujúce vlasové štepy sú uložené v chladničke pri stabilnej teplote 4 ◦C.

Roztok podporuje následne i prijatie štepov a ich zhojenie. Ideálna regenerácia je v kombinácii s používaním vlasových ultrafiltrátov v období 1-2 mesiacov po operácii. V tomto prípade sa ako doba hojenia, tak i fáza rastu výrazne urýchľujú.

Štepy sa vkladajú do pripravených otvorov postupne jeden po druhom. Kladieme u toho velký dôraz na manipuláciu s nimi (chytáme ich iba za končeky, minimalizujeme tak trauma tkáne). Musíme striktne dodržať smer ich rastu, aby výsledný efekt bol čo najprirodzenejší.

Táto část zákroku je zvyčajne rychlejšia ako odber štepov. Po ukončení vkladania štepov sa všetko skontroluje, ofotí a na transplantované miesto aplikujeme špeciálny roztok plazmy a aminokyselín, aby sa regenerácia ešte viacej urýchlila. Klientovi NEDÁVAME žiadny obväz , nie je potrebný. Doporučujeme nechať hlavu voľne bez pokrývky 1 deň po operacii, prípadne nasadit VOĽNÚ vytvrdenú čapicu so kšiltom, tzv. baseballku, NIE vlnenú či akokoľvek inak obtiahnutú čiapku, ktorá by mohla štepy vytiahnuť alebo vyvolať drobné krvácanie. So sebou dostanete recept na antibiotiká v masti a tabletách, ktoré je nutné užívať 5 dní, aby sme predišli možnej infekci z vonkajšieho prostredia. Po záverečnej kontrole odchádzate na pacientskú izbu a relaxujete. Po dalších 10-15 minutách, pokiaľ súhlasíte, sa môžete pomaly prezliecť a v doprovode personálu z recepcie si vyparkovať auto z garáže a odísť ním alebo sa nechať dopraviť, kam budete v rámci Prahy potrebovať… Pokiaľ sa rozhodnete zostať do ďalšieho dňa, nie je problém, je to len na Vás a na dohovore s recepciou. Ideálne je (dľa možnosti) druhý deň absolvovať biostimulačný laser. Výrazne urýchľuje proces hojenia a zamedzuje zápalovým reakciám, prípadne si môžete zabezpečiť vlastný biostimulačný přístroj HairLux. Dá se využít i neskôr ako prevencia proti ďalšiemu postupu alopecie či na zápalovú kožu ako ochraňujúcí prostriedok.