.

Obrázek

Je možná transplantácia u žien?

Áno, transplantácie u žien prevádzame niekoľko rokov. Indikácie sú podobné ako u mužov, ničmenej ženám vlasy padajú v inom grafickom obraze. Väčšinou je dôvodom vypadávanie vlasov u žien vážne metabolické onemocnenia (štítná žľaza, nadľadvinky apod.). Percento žien, ktoré k nám prichádzajú na konzultáciu a následnú transplantáciu každý rok rastie ‒ v roku 2010 to bolo okolo 22% konzultácii a 13% zákrokov. Ženy sú veľmi disciplinované klientky a väčšinou sú výrazne spokojnejšie s výsledkom zákroku.

Vážené klientky, vážení klienti,

Od decembra 2021 nás nájdete na novej adrese - Jeseniova 786/60.

Zachovajte nám priazeň, a tešíme sa na Vás;
Za kolektív Panacea Hair Clinic

Prim.MUDr. Peter Hajduk