.

Obrázek

Je možná transplantácia u žien?

Áno, transplantácie u žien prevádzame niekoľko rokov. Indikácie sú podobné ako u mužov, ničmenej ženám vlasy padajú v inom grafickom obraze. Väčšinou je dôvodom vypadávanie vlasov u žien vážne metabolické onemocnenia (štítná žľaza, nadľadvinky apod.). Percento žien, ktoré k nám prichádzajú na konzultáciu a následnú transplantáciu každý rok rastie ‒ v roku 2010 to bolo okolo 22% konzultácii a 13% zákrokov. Ženy sú veľmi disciplinované klientky a väčšinou sú výrazne spokojnejšie s výsledkom zákroku.

Vážené klientky, vážení klienti,

Od 1.3.2021 začala ďalšia etapa rekonštrukcie ulice Koněvova. Bohužiaľ toto ďalších 6 mesiacov ovplyvní Vaše pohodlie a príjazd k nám.

Od 7. 7. do 31.8. by mala ulica byť prejazdná smerom do centra.

Aktuálne náhradné trasy je možné dopredu konzultovať na webu TSK Praha.

Pre klientov, ktorí prídu bez auta, by mal byť priechodzí pruh
vozovky ako chodník, a ku vstupným dverám bude viesť lávka
na premostenie vykopaného chodníku.

Moc se za toto nepohodlie ospravedlňujeme..

Zachovajte nám priazeň, a tešíme sa na Vás;
Za kolektív Panacea Hair Clinic

Prim.MUDr. Peter Hajduk